Categorieën
Cursussen De Architectuur van de Ziel Quotes TwinLocked

een tweelingziel is …

één ziel uitgestrekt
in twee fysieke lichamen

Als je wil begrijpen wat een tweelingziel is, is het een goed idee om eerst even uit te leggen wat een Ziel precies is en hoe die ineen steekt en beweegt:

Links: Hoe ik vroeger dacht dat mijn Ziel in elkaar stak
Rechts: Hoe ik vandaag weet dat mijn Ziel ineen steekt
GK: Gouden Koord / ZK: Zilveren Koord / HZ: Hoger Zelf 
© uit De Architectuur van de Ziel

Alles in het Universum bestaat uit een plus (+) en een min (-). Ook een Ziel of Bewustzijn.

YANG: HET MANNELIJK SCHEPPEND PRINCIPE  

  • De positieve (+) polariteit is mannelijk, elektrisch, actief, naar buiten gericht, rationeel, en woont en werkt in wat we kennen als de fysisch waarneembare werkelijkheid (Materie).

  • Veel gebruikte synoniemen en/of metaforen zijn: het Mannelijk Aspect van Bewustzijn, het Mannelijk Scheppend Principe, God De Vader, Divine Masculine (DM), Zon (Alchemie), Dag, Yang, de witte ‘komma’ met de zwarte stip in het Tao-symbool, Pingala (Kundalini), Animus (Jung) 

YIN: HET VROUWELIJK SCHEPPEND PRINCIPE  

  • De negatieve (-) polariteit is vrouwelijk, magnetisch, reflectief, naar binnen gericht, intuïtief, en woont en werkt in wat wij helaas minder goed kennen 😢 als de metafysisch waarneembare werkelijkheid (Geest).
     
  • Veel gebruikte synoniemen en/of metaforen zijn: het Vrouwelijk Aspect van Bewustzijn, het Vrouwelijk Scheppend Principe, God De Moeder, Divine Feminine (DF), Maan (Alchemie), Nacht, Yin, de zwarte ‘komma’ met de witte stip in het Tao- symbool, Ida (Kundalini), Anima (Jung) 
Het Tao (Yin-Yang) symbool als blauwdruk van de Ziel (uit De Architectuur van de Ziel ©)

Twee Schijnbaar Tegenovergestelde Aspecten die In Wezen Eén Zijn. Twee polariteiten. Eén Ziel. Eén bewustzijn. Twee-éénheidsbewust over de hele lijn. Dit is wat we 5D of éénheidsbewustzijn noemen. Waarbij het cijfer ‘5’ verwijst naar de trillingsfrequentie, en de letter ‘D’ naar de dimensie of frequentieband waarbinnen dit bewustzijn speelt en creëert. 

Maar een Ziel, leergierig als zij is, wil ook weten hoe het zou zijn om zichzelf vanuit andere (pool)perspectieven te ervaren. Wat in 5D-éénheidsbewustzijn alléén niet mogelijk is, wegens simpel gezegd wel interessant maar te weinig te beleven en dus te leren. Er is meer ‘achtergrond-contrast’ (*) nodig om werkelijk àlle aspecten van haar uitgestrekte zielezelf, dus ook die van al haar ‘tegendelen’, te kunnen zien, voelen, ruiken, horen, ervaren en exploreren … 

De snelste en efficiëntste weg om dit te realiseren is een menselijk lichaam aan te nemen (incarneren). Dit is voorwaar een ingewikkelde onderneming waarbij een ziel niet alleen een downgrade of een neerwaartse shift in trillingsfrequentie doorvoert (de zogenaamde ‘sluiers van vergetelheid’), maar ook haar oorspronkelijk twee-éénheidsbewustzijn ‘splitst’ in de twee eerdergenoemde ‘contrasterende’ bewustzijns- of zielepolen: Yin-Yang (zie filmpje hieronder).

De Splitsing in Bewustzijn – Visual: Resonance Science Foundation ©
Dit filmpje toont hoe tijdens de ‘splitsing-in-bewustzijn‘ beide bewustzijnspolen hun essentie onderling uitwisselen.

Het rechtstreeks en drastisch gevolg hiervan is dat bewustzijn, eens aangekomen op Aard’, in spagaat vermomd gaat als ‘Goed & Kwaad’, ‘Dag & Nacht’, ‘Wit & Zwart’ … wat wij als mens-geworden-zielen finaal dus waarnemen als een onmiskenbaar ‘gespleten’ werkelijkheid. Dit is wat we 3D of dualiteit/polariteitsbewustzijn noemen. Waarbij het cijfer ‘3’ verwijst naar de trillingsfrequentie, en de letter ‘D’ naar de dimensie of frequentieband waarbinnen dit bewustzijn speelt en creëert. 

Samengevat. Yin en Yang staan dus respectievelijk voor het Vrouwelijk en Mannelijk Aspect van Bewustzijn. Beide aspecten zijn als twee zijden (twee polen) van één medaille (één Ziel) werkzaam in ons allemaal. Ongeacht gender of geslacht.

Wel is er altijd één pool waar jij je het meest mee identificeert. Eenvoudig gesteld. Als je van nature iemand bent die je voornamelijk door je hart en intuïtie laat leiden, dan is de kans groot dat je de vrouwelijke polariteit (Yin/DF) van bewustzijn belichaamt. Als je van nature iemand bent die je voornamelijk door je verstand en logica laat leiden, dan is de kans groot dat je de mannelijke polariteit (Yang/DM) van bewustzijn belichaamt.

Maar zoals gezegd, omdat beide polariteiten een intrinsieke twee-éénheid (tweeling) zijn, draag je ze altijd alle twee in je. Net zoals je fysieke hart en brein samenwonen en werken in één fysisch bewustzijnslichaam, doen de twee tegenpolen dat ook, maar dan in één metafysisch (energetisch) bewustzijnslichaam; dat wat wij een ‘Ziel’ noemen (het in en op zichzelf wentelend torus-lichaam uit het filmpje hierboven, is hoe ik mij een Ziel voorstel).

Wanneer nu de twee polariteiten van één Ziel tegelijkertijd incarneren, in twee fysieke lichamen, dan heb je met een tweelingziel te maken. Innerlijk één Ziel ‘uit(erlijk)gestrekt’ in twee fysieke lichamen. Of zoals hierboven beschreven, één Ziel die in spagaat vermomd gaat in twee fysieke lichamen (zie afbeelding bovenaan dit artikel). Ze verhouden zich tot elkaar, niet als twee ‘helften’, maar als twee (gepolariseerde) ‘helen’. Elkaars gelijke tegendelen. Elkaars even- en tegenbeeld in één.

achter elke uiterlijk polariteit gaat een intrinsieke éénheid

Dat achter elke uiterlijke polariteit een intrinsieke éénheid schuilgaat illustreert ook dit optisch zoekplaatje. Wanneer je je blik op de zwarte achtergrond richt, zie je een witte vaas op de voorgrond verschijnen. Verschuif je je blik (of bewustzijn) naar het witte vlak als achtergrond, dan zie je twee zwarte gezichten op de voorgrond verschijnen. Neem één achtergrondkleur weg, en alles valt weg! Dit om te zeggen dat dualiteitsbewustzijn de wereld ziet door een bril van ‘of-of’. En éénheidsbewustzijn dat doet door een bril van ‘én-én’, wetende dat het ene niet zonder het ander, en het ander niet zonder het ene bestaat. Wit niet zonder zwart. Licht niet zonder duister. Dag niet zonder nacht. En Yin dus ook niet zonder Yang. Dit is fundamenteel. Ja zelfs, existentieel

zo goed en kwaad ik kan
scheer ik goed en kwaad over één kam

e.v.a

In een volgend artikel gaan we kijken naar de bijzondere dynamiek die op gang komt wanneer de twee belichaamde polen van één Ziel elkaar tegen het lijf lopen … Stay tuned! 

nog ’n extra woordje uitleg … #snaptgemijnu?

In ‘De Architectuur van de Ziel’ neem ik je mee op mijn persoonlijke queeste naar het antwoord op die éne vraag die me sinds de ‘scheiding’ met mijn tweelingziel bezighoudt … of een ziel, net als een hart, óók breken kan? Het antwoord is ietske langer geworden dan een eenduidige ja of nee … Reis je met me mee?

In het eerste deel bestuderen we het ‘scheidingsproces’.
En in het tweede deel het ‘herenigingsproces’.

📣📣📣 De volgende lichting zielearchitecten is welkom vanaf SEPTEMBER 2024. Early Bird inschrijvingen vóór 27/7/2024 genieten van 25% korting! Uitgebreide inhoud en praktische info, klik hier.

De Architectuur van de Ziel, de handleiding bij het leven die we zijn vergeten.

2 reacties op “een tweelingziel is …”

Mooi artikel! Zelf heb ik altijd gedacht dat aarde (vormgeving) vrouwelijk is, dat gravitatie zorgt voor vorm en behoud ervan. Door gravitatie ontstaan planeten, de vrouw baart het kind enz. Ik vind vrouwen ook doorgaans creatiever in decoreren, een locatie gezellig maken etc. Ook praktischer, meer ‘down to earth’ dan mannen. Maar bon, het is niet omdat mijn indruk zo is, dat het de realiteit is 🙂
Ik wou eigenlijk vragen of je tweelingzielen kunt herkennen aan de horoscoop. Ik heb een vrouw ontmoet wiens horoscoop bijna 50% overlapt met die van mij. Ascendant dezelfde (op paar graden na), zon, maan, mercurius en Uranus allemaal zelfde teken, zelfde huis. Neptunus zelfde teken, maar ander huis. Ons leeftijdsverschil is 4 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *