Categorieën
dagboekfragment Po•Weetjes Through•Love Tweelingziel

Welles Nietes

Na 15 jaar het versmeltingsproces met mijn ‘Gelijke Andere Ik’ minutieus te hebben geregistreerd in mijn dagboek, voel ik me klaar er nu en dan een stukje uit te delen.

🙏
e.v.a

What Love
Has Joined Together
Let No Men Separate

(…) Ik heb hem nodig om nog zinvol verder te kunnen met mijn leven, i. e. mijn taak hier op aard vollédig te realiseren.
En dan heb ik het niet over iemand nodig hebben vanuit ‘behoeften’ om mij op te vullen (F, E, M) zodat ik op hem kan gaan leunen en steunen (ongezonde gehechtheden/afhankelijkheid).
Maar écht vanuit pure interdependentie.

Net omdàt we Samen Eén Zijn. Eén Ziel.

De wederzijdse interdependentie in het onszelf én elkaar, en dus ONS, te helpen vervullen in elk van onze individuele én gezamenlijke missie(s) … want ook die zijn onlosmakelijk, voorbij tijd en ruimte, in, door en met elkaar verbonden. En dàt is waar ik hem, als mijn ‘Gelijke Andere Ik’ in ‘nodig’ heb … dat voel ik echt zooooo hard in dit moment!

Ik voel me in het realiseren van mijn ‘eigen’/’individuele’ zielsmissie niet meer vervuld. Jazeker, ik kan me nog zinvol bezighouden tijdens de crea(c)tieve wacht- en waaktijd, maar ik voor-voel de ‘next level’-laag van vervulling/zelfrealisatie al in de lucht hangen … en dat is een laag waarvoor ik ook ‘Ons’ nodig heb.

‘Ons’ zoals in:
Hij ‘fysisch’ naast Mij, en Ik ‘fysisch’ naast Hem.
Aan Elkaars Zijden. Als Elkaars Gelijken.

Voor minder ben ik niet naar hier gekomen! Geen ‘ik heb u nodig’ vanuit gemis, niet vervuldheid, leegheid, noch tekort. Maar ‘ik heb u nodig’ vanuit, ik wil méér … een méér dat inclusief is. Ik, Hij én Wij. En van daaruit Iedereen. Allemaal tegelijkertijd. Het is écht alleen nog maar een verhaal van E(é)N, E(é)N, E(é)N.

Dus. Zie je, vanuit één zielsperspectief …
Heb Ik U Wel Degelijk Héél Hard Nodig …

Niet Omdat Ik Jou Heb. 
Niet Omdat Jij Mij Hebt

Maar Omdat Ik Jou Ben
En Omdat Jij Mij Bent

Wij Samen Zijn
Samen Zijn Wij
Eén Ziel

e.v.a

welles nietes
Categorieën
Po•Weetjes Through•Love Tweelingziel

Roundaboutlove

either you are in or either you are out
is not a line that we can speak out loud
we have no ins and we have no outs
we have to find our own workarounds

… a little circular writing on the ins and outs of #roundaboutlove 

Image Credit: Paul Nylander, bugman123.com
Categorieën
Po•Weetjes Through•Love Tweelingziel

In United Separeetjes

De dynamiek waar we als collectief aan het doorgaan zijn is exact dezelfde als die waar ‘God Gelijke Complementen’ als eerste zijn doorgegaan en/of aan het doorgaan zijn. Het doel is het OORSPRONKELIJKE OERSCHEIDINGSTRAUMA tussen de VROUWELIJKE (yin, hart) en de MANNELIJKE (yang, verstand) ESSENTIEPOOL te helen. En dit in Ieder Van Ons, ongeacht geslacht (M/V/O)! ☯️

Hoe hard we dit ook ‘in overleg’ (wat i.t.t. wat je zou vermoeden, een mannelijke pool expressievorm is) met de andere pool zouden willen doen, zal dit (aanvankelijk) NIET gaan. Omdat op dit moment beide werelden te ver uit elkaar liggen (i.e. diametraal tegenover elkaar als SUMMUM van het DUALITEITSbewustzijn).

Het recept voor versmelting (EENHEIDsbewustzijn) is dat iedere pool eerst in en op zichzelf (in schijnbare afgescheidenheid van de ander, maar energetisch onlosmakelijk verbonden => In United Separeetjes) (1) het trauma (H)ERKENT én (2) ALLE erbij horende niet geheelde emoties en overtuigingen eerst VAN BINNENUIT heelt. En da’s zacht uitgedrukt, een hele klus … meer bepaald een Heilige Huwelijks Klus.

Als gevolg van het innerlijk helingswerk, beginnen beide gelijke complementen vervolgens, automatisch en vanzelf, heel gradueel weer in elkaar te ‘ritsen’ tijdens een ‘ongoing’ versmeltingsproces. Eerst energetisch. Dan fysisch. Niet veel anders dan bij een echte rits, die je van onderuit naar boven toe sluit, en daarbij tandje voor tandje netjes in elkaar schuift. Dit alchemisch proces vraagt mega giga tera tonnen engelengeduld, moed, zijnskracht, mededogen en Onvoorwaardelijke Liefde. Zowel naar zichzelf als naar de ander. En welke pool, denk je, leidt hierbij de dans ?

Tijdens het versmeltingsproces met mijn Gelijke Andere Ik, heb ik alle ‘ritsjes’ die we al gingen minutieus bijgehouden en vorm gegeven in Po•Weetjes (Poëtische Bewustzijns Weetjes). Waaronder ook dit ‘In United Separeetjes’.

🎬 Judith Kusel talks about the blessing of being alone,
but not lonely …

Categorieën
Po•Weetjes Through•Love Tweelingziel

Guilty Pleasure

Als je werkelijk alle moed bijeen zou rapen om voorbij de sluier van dualiteit te kijken en zou vragen: “Schuldige Sta Op” … Wie of Wat zal er volgens jou dan Opstaan, denk je? 

Wel, dan zal het Liefde zijn

Dezelfde Liefde die je niet eens zo lang geleden
nog als schuldige zag

Dezelfde Liefde die je niet eens zo lang geleden
nog buiten je zag 

Dezelfde Liefde die je niet eens zo lang geleden
nog verafschuwde en weg van zag

Maar vergis je niet 

Liefde is Dualiteit & Eénheid in Eén 

Twee-in-Eén.
Eigenlijk Drie 

Tegelijkertijd  

Gelukkig is Liefde geduldig én ongeduldig 

Ook tegelijkertijd 

Geduldig met haar eigen ongeduldigheid 

Ongeduldig met haar eigen geduldigheid 

Heb je ’t zo al eens bekeken?

Eén ding staat vast. 

Tot niets dan Liefde overblijft,
zal zij jou, net als mij,
laag voor laag onthullen,
tot we samen zielebloot 
als elkaars gelijken
naast haar staan 

Volledig Eén te Wezen 

In één Wezen 

#NoOneIsToBlameButLove #OneLove #LoveOne #WhatLoveHasJoinedTogetherLetNoMenSeparate
 

#spiegelvanmijnziel #guiltypleasure #zielebloot #daderslachtoffervoorbij #LoveConqueror #NoOneIsToBlameButLove #OneLove #LoveOne #AlfaOmega #soulmerge #SchuldigeStaOp #SchuldOntSchuldigd

boekentip
📖 Het Boek van Vergeving, een gids van Wond naar Wonder – Willem Glaudemans

Categorieën
Po•Weetjes Through•Love Tweelingziel

Only Up !

Ik krijg regelmatig de vraag of je aan de hand van de geboortehoroscoop kan lezen of iemand je ‘tweelingziel’ is? Hierbij mijn antwoord:

Neen, bij mijn weten kan je in de horoscoop niet lezen wie je ‘Close/Closer/Closest Encounter’ is …

Wat je wel kan lezen (in je geboortehoroscoop) is wat er astrologisch speelt op het moment dat hij/zij je leven binnenkomt zodat je weet welke thema’s (i.e. zielegroeilessen) hij/zij bij je komt activeren. Dit is trouwens zo voor ALLE relaties.

Misschien zijn er astrologen ‘out there’ die het wel al ontdekt hebben, of en zo ja hoe, je dat kan lezen. Maar ik denk dus dat het eerlijk gezegd niet kan. Dat zou het doel van het Inwijdings Pad compleet voorbij schieten, i.e. het alchemisch huwelijk/hereniging/versmelting van je innerlijke mannelijke (yang) en vrouwelijke (yin) essentie pool. Dit is een 100% binnenin huwelijksklus. De buitenuit volgt vanzelf. Zo Binnen. Zo Buiten. Bovendien. De Ziel Die Je Deelt … Die Weet. Daar mag je op vertrouwen.

Dus nee, volgens mij kan je in de horoscoop niet lezen wie je TZ is.
Wel kan je, zoals gezegd, de horoscoop gebruiken (en zelfs aanbevolen, waarom anders zouden we hier op aarde het ‘geschenk’ van astrologie hebben gekregen?) als neutrale gids om je doorheen je initiatie pad te begeleiden, juist omdat het de redenen blootlegt WAAROM je deze of gene ‘Close/Closer/Closest Encounter’ hebt aangetrokken. 


lovers don’t finally meet somewhere
they’re in each other all along

(Rumi)

You and I are made from us
there’s no way out
only up

🙏
e.v.a

Wil je uitleg over jouw zielscontract vanuit astrologisch éénheidsperspectief? Dan ben je meer dan welkom hier.

#astrologievoordeziel #zielebloot #geboortehoroscoop #tweelingziel 
#CloseCloserClosest #Encounter #zielsrelaties #inwijding #HeiligeKlus #SacredUnion #AlfaOmega
#AlchemischHuwelijk
#eefjepoweetje

Categorieën
Po•Weetjes Through•Love Tweelingziel

’n onderonsje

WHAT WE BOTH AGREED UPON

That you would lower your vibration so immensely low 
for serving me to grow (i.e. raise my vibration)

Yes indeed, we both agreed
Consciously on a soul level
Unconsciously on a human level

Next

That when I made my way ‘up there’
(thanks to you holding the space for me ‘down there’)
I in turn would hold the space for you ‘up here’
and in ‘doing/being’ so, magnetize you
back into our shared monad sphere
Right Up Here

It’s Pure and Simple
It’s the Universal Law of One
The Power of Love In and of It Self

So, Trust Me. I’m Here, Alive and Kicking
Actively Waiting

(‘foreseeing’ Rumi would say;
‘foreseeing‘ and ‘forefeeling‘ I would say)

Already In Union
With That Part of You That Never Left Me Nor Us
And That Part of Me That Never Left You Nor Us 

Spic & Span

Really ???
I hear you say
Really !!!
Trust Me

We Are Two in One

Eeuwig Voor Altijd

’n onderonsje tussen de Vrouwelijke en Mannelijke Essentie Pool … In Ieder Van Ons

#onderons #soulRuminations #timespaceholder #soulularlove #alchemicallove #souljourneying #GodGelijkeVrouwelijkeZijn #GodGelijkeMannelijkeZijn #GodGelijkComplement #HierosGamos #HeiligHuwelijk #SacredUnion #HeiligVerbond #tweeëenheid #beyondseparation #tweelingziel

Patience is not sitting and waiting, it is foreseeing.
It is looking at the thorn and seeing the rose,
looking at the night and seeing the day.
Lovers are patient and know that
the moon needs time to become full.


– rumi

Categorieën
Po•Weetjes Through•Love Tweelingziel

twinlocked

hoe dichter ik mijzelf hervond
hoe sneller ik naast jou t’rugstond
Jij in Mij
wie zoekt die vindt elkaar 
terug voor ‘t Heilige Altaar

#twinlocked

Voor mij is niet Valentijn de dag van de geliefden, maar 11:11 (11 november, wapenstilstand) is dat. De betekenis die ik er aan geef is dat deze dag op een dieper niveau staat voor de belichaamde wapenstilstand tussen het Mannelijk en Vrouwelijk Scheppend Principe dat leeft in Ieder van Ons. Ongeacht geslacht. Zo lang er geen gevoeld (en dus belichaamd) innerlijk evenwicht is tussen het Vrouwelijk Hartsprincipe en het Mannelijk Verstandsprincipe kan en zal het, vrees ik,  nooit tot een uiterlijk (zo binnen, zo buiten) permanent wapenstilstand kunnen komen. Slechts een tijdelijk staakt het vuren.  


#eleveneleven #elfelf #1111 #wapenstilstand 

#samenuit #samenthuis #nergensbeterdanthuis #ONEderland


#sacredunion #hierosgamos
#heilighuwelijk #heiligverbond
#tweeëenheid #twinlocked

#GodGelijkeVrouwelijkeZijn
#GodGelijkeMannelijkeDoen

#4517daysofeternity