ergens tussen poëzie en ‘Wait & See’
is hoe ik de wereld zie