Categorieën
De Architectuur van de Ziel Po•Weetjes TwinLocked

of een ziel, net als een hart, ook breken kan?

Artikel voor het magazine ‘Stammen’ (deel 1/2)

Een tijdje geleden contacteerde Marleen mij met de vraag of ik een artikel wou schrijven voor haar nieuwe magazine ‘Stammen’, een tijdschrift dat wil inspireren met thema’s rond Bewustzijn & Verbinding.  Het artikel dat ik schreef gaat niet over astrologie maar over de vraag … of een ziel, net als een hart, ook breken kan … en is geïnspireerd door mijn eigen ontwakingsproces als tweelingziel. In mijn videoboodschap onderaan deze blog geef ik hierbij een extra woordje uitleg.

Stammen Magazine Nr. 1 (Juni 2024).

Alles in het ons bekende universum bestaat uit een positieve en een negatieve polariteit. Ook een ziel of bewustzijn. De positieve polariteit, het Mannelijk Aspect van Bewustzijn (Yang), woont en werkt in wat we kennen als de fysisch waarneembare werkelijkheid (Materie). De negatieve polariteit, het Vrouwelijk Aspect van Bewustzijn (Yin), woont en werkt in wat wij helaas minder goed kennen 😢 als de metafysisch waarneembare werkelijkheid (Geest). Twee Schijnbaar Tegenovergestelde Aspecten die In Wezen Eén Zijn. Twee polariteiten. Eén Ziel. Eén bewustzijn. Twee-éénheidsbewust over de hele lijn. Dit is wat we 5D of éénheidsbewustzijn noemen. Waarbij het cijfer ‘5’ verwijst naar de trillingsfrequentie, en de letter ‘D’ naar de dimensie of frequentieband waarbinnen dit bewustzijn speelt en creëert.

De Universele Yin-Yang

Maar een Ziel, leergierig als zij is, wil ook weten hoe het zou zijn om zichzelf vanuit andere (pool)perspectieven te ervaren. Wat in 5D-éénheidsbewustzijn alléén niet mogelijk is, wegens simpel gezegd wel interessant maar te weinig te beleven en dus te leren. Er is meer ‘contrast’ nodig om werkelijk álle aspecten van haar uitgestrekte zielezelf, dus ook die van al haar ‘tegendelen’, te kunnen zien, voelen, ruiken, horen, ervaren en exploreren …

De snelste en efficiëntste weg om dit te realiseren is een menselijk lichaam aan te nemen (incarneren). Dit is voorwaar een ingewikkelde onderneming waarbij een ziel niet alleen een downgrade of een neerwaartse shift in trillingsfrequentie doorvoert (de zogenaamde ‘sluiers van vergetelheid’), maar ook haar oorspronkelijk twee-éénheidsbewustzijn ‘splitst’ in de twee eerdergenoemde ‘contrasterende’ bewustzijns- of zielepolen (Yin&Yang). Het rechtstreeks en drastisch gevolg hiervan is dat bewustzijn, eens aangekomen op Aard’, in spagaat vermomd gaat als ‘Goed & Kwaad’, ‘Dag & Nacht’, ‘Wit & Zwart’ … wat wij als mens-geworden-zielen finaal dus waarnemen als een onmiskenbaar ‘gespleten’ werkelijkheid. Dit is wat we 3D of dualiteit/polariteitsbewustzijn noemen. Echter … 

Niets Is Wat Het Lijkt Te Zijn. Dat is wat ik noodgedwongen leerde uit de cataclysmische gebeurtenis die mijn leven letterlijk en figuurlijk ‘in tweeën’ spleet; de breuk met mijn tweelingziel. Veel kan ik hier niet over kwijt, wegens te pijnlijk. Wat ik wel kan en wil delen is die éne vraag die in dat vlijmscherpe scheidingsmoment als eerste bij me op kwam spelen … of een ziel, net als een hart, ook breken kan? Een vraag die me katapulteerde op een epische bewustzijnsqueeste doorheen Aarde, Hel en Hemel, zoekend naar antwoorden die ik hier beknopt met je ga delen. Het is een mix van Jungiaanse Psychoanalyse, Astrologie, Alchemie, Taoïsme, Chakraleer, Quantum Fysica, en tot slot ook m’n eigen intuïtieve inzichten die ik verzamelde via dromen en dagboekschrijven. 

Maar vooraleer we van start gaan nog even herhalen dat Yin en Yang dus staan voor respectievelijk het Vrouwelijk en Mannelijk Aspect van Bewustzijn. Beide aspecten zijn als twee zijden (twee polen) van één medaille (één Ziel) werkzaam in ons allemaal. Ongeacht gender of geslacht. Wel is er altijd één pool waar jij je het meest mee identificeert. Als je van nature iemand bent die je voornamelijk door je hart en intuïtie laat leiden, dan is de kans groot dat je de vrouwelijke polariteit (Yin) van bewustzijn belichaamt. Als je van nature iemand bent die je voornamelijk door je verstand en logica laat leiden, dan is de kans groot dat je de mannelijke polariteit (Yang) van bewustzijn belichaamt. Maar zoals gezegd, omdat beide polariteiten een intrinsieke twee-éénheid (tweeling) zijn, draag je ze altijd alle twee in je. Net zoals je fysieke hart en brein samenwonen en werken in één fysisch bewustzijnslichaam, doen de twee tegenpolen dat ook, maar dan in één metafysisch (energetisch) bewustzijnslichaam; dat wat wij een ‘Ziel’ noemen. 

Wanneer nu de twee polariteiten van één ziel tegelijkertijd incarneren, in twee fysieke lichamen, dan heb je met een tweelingziel te maken.

Innerlijk één Ziel ‘uit(erlijk)gestrekt’ in twee fysieke lichamen.

Of zoals hierboven beschreven, één Ziel die in spagaat vermomd gaat in twee fysieke lichamen. Ze verhouden zich tot elkaar, niet als twee ‘helften’, maar als twee (gepolariseerde) ‘helen’. Elkaars gelijke tegendelen. Elkaars even- en tegenbeeld in één.

Links: Hoe ik vroeger dacht dat mijn Ziel in elkaar stak
Rechts: Hoe ik vandaag weet dat mijn Ziel ineen steekt

Dat achter elke uiterlijke polariteit een intrinsieke éénheid schuilgaat illustreert ook dit optisch zoekplaatje. Wanneer je je blik op de zwarte achtergrond richt, zie je een witte vaas op de voorgrond verschijnen. Verschuif je je blik (of bewustzijn) naar het witte vlak als achtergrond, dan zie je twee zwarte gezichten op de voorgrond verschijnen. Neem één achtergrondkleur weg, en álles valt weg! Dit om te zeggen dat dualiteitsbewustzijn de wereld ziet door een bril van ‘of-of’. En éénheidsbewustzijn doet dat door een bril van ‘én-én’, wetende dat het ene niet zonder het ander, en het ander niet zonder het ene bestaat. Wit niet zonder zwart. Licht niet zonder duister. Dag niet zonder nacht. En Yin dus ook niet zonder Yang. Dit is fundamenteel. Ja zelfs, existentieel!

zo goed en kwaad ik kan
scheer ik goed en kwaad over één kam

e.v.a

In het volgende deel gaan we de dynamiek bespreken die op gang komt wanneer de twee zielepolen elkaar tegen het lijf lopen … Stay tuned!

Dit artikel verscheen in het eerste nummer van het Stammen Magazine (juni 2024-1), een nieuw tijdschrift dat inspireert rond de thema’s Bewustzijn & Verbinding. Het verschijnt vier maal per jaar en is zowel ‘los’ als in abonnenment te verkrijgen. Het speciaal lanceringsaanbod vind je hier.

Een uitgebreidere versie van dit artikel lees je hier.

’n extra woordje uitleg …

In ‘De Architectuur van de Ziel’ neem ik je mee op mijn persoonlijke queeste naar het antwoord op die éne vraag die me sinds de ‘scheiding’ met mijn tweelingziel bezighoudt … of een ziel, net als een hart, óók breken kan? Het antwoord is ietske langer geworden dan een eenduidige ja of nee … Reis je met me mee?

In het eerste deel bestuderen we het ‘scheidingsproces’.
En in het tweede deel het ‘herenigingsproces’.

📣📣📣 De volgende lichting zielearchitecten is welkom vanaf SEPTEMBER 2024. Early Bird inschrijvingen vóór 27/7/2024 genieten van 25% korting! Uitgebreide inhoud en praktische info, klik hier.

De Architectuur van de Ziel, de handleiding bij het leven die we zijn vergeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *