Categorieën
De Architectuur van de Ziel Po•Weetjes Through•Love TwinLocked

from Rupture to Rapture

De Ark van Vrede wordt
Twee aan Twee betreden
(citaat uit CIW – Afb: ?)

Als ik al mijn verzamelde puzzelstukjes bijeen leg, kom ik uit bij 13 STADIA van wat je in één woord kan samenvatten als het TWINWIJDINGSPAD. Nog maar recentelijk ontdekte ik dat dit in de Alchemie het Magnum Opus of het Grote Werk wordt genoemd. Ik Snap Waarom … Intuïtief had ik het bijhorende schema (hieronder) Master(ing) Peace als voorlopige werktitel meegegeven. Ik denk dat ik die maar ga behouden nu ik dat weet. Omdat het dat ook letterlijk is. Een concreet stappenplan naar Vrede. Eerst Binnenin. Dan Buitenuit. Of zoals het in de Cursus In Wonderen staat geschreven … De Ark Van Vrede wordt twee aan twee betreden. 

Master(ing) Peace Template - TwinLocked
Master(ing) Peace Template (Image Credit: TwinLocked ©)

Vooraleer we van start gaan wil ik eerst nog even in herinnering brengen dat Yin en Yang respectievelijk staan voor de UNIVERSELE Vrouwelijke en Mannelijke Kwaliteiten die leven in ieder van ons, ongeacht je geslacht. Gelijkaardig aan Jungs Anima en Animus. Enkele voorbeelden vind je hier  👉 Yin Yang: A Joint-(Ad)-Venture

Wanneer ik in de tabel hieronder ‘Ze/Zij’ begin met een hoofdletter, dan heb ik het dus over deze Universele ‘Zij’, Yin of Vrouwelijke Kwaliteiten, ook bekend als ‘DF’ of Divine Feminine, in ons allemaal. Een universeel symbool hiervoor is … de MAAN 🌑

Idem voor het Mannelijk Principe. ‘Hij/’Hem’ verwijst naar de Universele ‘Hem’, Yang of Mannelijke Kwaliteiten, ook bekend als ‘DM’ of Divine Masculine, in ons allemaal. Een universeel symbool hiervoor is … de ZON 🌞

Gebruik ik geen hoofdletter, dan heb ik het ‘gewoon’ over het fysieke geslacht; man of vrouw.

Wat hieronder volgt is het TWINWIJDINGSPAD zoals ik het vandaag de dag (maart 2024) zie, voel en begrijp … een mix van o.a. Jungiaanse Psychoanalyse, Astrologie, Alchemie, Taoïsme, Chakraleer, Quantum Fysica, m’n eigen intuïtieve inzichten via dromen en dagboekschrijven, en last but not least, mijn ‘sp👀ky’ twin die 24 op 7 in elke lichtvezel van mijn wezen dit verhaal zit mee te inspireren.

De nummers in de linker kolom verwijzen naar de stappen op de overzichtstekening hierboven. Klik gerust door op de linkjes voor meer context en content. Hier gaan we … het Heilig (of Alchemisch) Huwelijks Contract in 13 stappen samengevat. Of nog … de handleiding bij het leven die we zijn vergeten.

0Voorschouw: voorafgaand het aardse leven word je individueel levensplan samengesteld in functie van wat je als ziel op aarde wil komen ervaren en leren – De Kleine Ziel en de ZonIk ga op aardereis en ik neem mee … mijn geboortehoroscoop als redder in nood
  
1Fysieke ontmoeting + (h)erkenning van de prins/prinses op het Witte Paard – activatie individuele en gezamenlijke levensplannen (opgemaakt in stap 0)
2Kundalini Activatie: katapulteert beide twins in een versneld en tijdelijk ontwaken – in snel tempo van 3D naar 5D (Home Base)
3Liefdesnest(elen) – Aards Paradijs – Eden – Sneak Preview HEMEL – activatie 5D Thuis/Bron(éénheidsbwz)codes – Rapture – ‘Bonding’ ≠ ‘Merging’  (!)
Het TWINWIJDINGSPAD in 13 stappen – TwinLocked ©

De vier Alchemische hoofdstadia voor het transformeren van LOOD naar GOUD staan voor:

  • FASE I: ZWART – NIGREDO – Blackening – Ego Death – Dark Night(s)
  • FASE II: WIT – ALBEDO – Whitening – Purification – Awakening
  • FASE III: GEEL – CITRINITAS – Yellowing – Illumination/Radiance
  • FASE IV: ROOD – RUBEDO – Reddening – Alchemical Wedding
 FASE I (Nigredo / Blackening / Chaos / Ontbinding) 
De (terug)Val’ in Bewustzijn revisited: verdrijving uit het Aards Paradijs – Oorzaak: Te Snel, Te Hoog van 3D (stap 1) naar 5D (stap 3) bwz-trilling ‘omhoog’ gekatapulteerd => zorgt letterlijk voor kortsluiting in het volledige BWZ-lichtcircuit – is geen ‘fout’ van het universum, geen ‘straf’ van ‘God’, niemand treft ‘schuld’ … al voelt het op dat moment wel zo – It’s By Creation’s Design
Crisis – Chaos – in elkaar stortende werelden – Ego’s barsten & breken – Egodood – trauma(c)rea(c)ties en tweestrijd nemen het over van ‘gezond verstand’
Horizontale Polarisatie: Gitzwarte Nacht(en) van de Ziel – Elektro Soul Shock – kernsplitsing – inleiding scheiding – Rupture – Bewustzijn gaat vermomd spagaat in Goed & Kwaad – F.E.A.R.: Forget Everything And Run, Freeze or Chase – trauma(c)rea(c)ties en (actieve/passieve) oorlogsvoering nemen het over van ‘gezond verstand’– ‘oude’ onderhandeling-/bemiddelingstechnieken werken niet – zwartste tijden – grootste lijden – HEL
Het TWINWIJDINGSPAD in 13 stappen – TwinLocked ©

Love is an elastic concept that stretches from heaven to hell

Carl Gustav Jung
  FASE II (Albedo / Whitening / YIN)
7.1
==> YIN: gekickstart door vertrek/scheiding Yang, begint Yin als eerste haar ontwakingsproces – overgave – gradueel ontwaken (i.t.t. het versneld en tijdelijk ontwaken in stap 2) – maturisatie FEM BWZ-lichamenlicht-en-schaduwwerk – uitzuiveren/purificatie AARDECHAKRA’s (1 tem 4) – Individuatie – Harmonisering innerlijke anima/animus – ontwikkeling zelfliefde verhogen bzw-frekwentie van 3D => 4D – Persoonlijke Ontwikkeling
  
==> YANG: gaat onderwater (gaat onder-bwz) – ’valt in slaap’ – verlaagt (By Creation’s Design) zijn bwz-frekwentie – blijft ‘beneden’ (3D) – speelt de rol van ‘slechterik’ – holding space for Yin to Rise – als rots/grondvest waarop Zij ‘Haar’ Innerlijk Koninkrijk In Blind Vertrouwen kan bouwen

7.2
==> YIN – Verderzetting 7.1. – Diepere Overgave – Dieper Gradueel Ontwakingsproces – licht-en-schaduwwerk – F.E.A.R.: Feel Everything And Rise – uitzuiveren/purificatie HEMELCHAKRA’s (4 tem 7 …) – Alchemisering –  Maturisatie ‘hogere’ BWZ-lichamen – Harmonisering innerlijke Yin/Yang – verhogen bzw-frekwentie van 4D => 5D – diepere ontwikkeling zelfliefdeZiele Ontwikkeling
 
==> YANG blijft onderwater (onder-bwz) – ’in slaap/sluimermodus – holding space for Her to keep on Rising – de ‘rots’/’grondvest’ waarop zij ‘Haar’ Innerlijk Koninkrijk In Blind Vertrouwen verder kan bouwen.

  
 FASE III (Citrinitas – Yellowing – YIN)
8
==> YIN  Hits 5D Home Base – nu volledig ontwaakt/klaarwakker – komt ‘In Union’ met ZichZelf – integratie 7.1 + 7.2 – Ziel en aardse persoonlijkheid zijn nu volledig transparant en op elkaar afgestemd (i.e. zitten elkaar niet meer in de weg) – Zelfrealisatie – ‘Heel’-wording – 100% ‘Switched On’ / ‘Online’ –  staat in Haar Volle  MAantrekkingskracht (Magnetisme) – innerlijke Yin/Yang in balans – In Wholeness & Holiness (i.p.v. gefragmenteerd) – GodGelijk – In The Image of The Divine ‘Mother’ – Master in Soul Alchemy – Haar Koninkrijk is klaar – Guilty Pleasure – Yin st(r)aa(l)t In en Op ZichZelf (Radiance/Illumination) – vervolmaakt zich in haar ‘spirituele missie’ en zet deze ten dienste van het Collectief – Prinses wordt Koningin (Kroning / Coronation / Kruinchakra volledig open) en ‘kust’ haar prins wakker, wat hem op zijn beurt ‘kickstart’ in zijn ontwakingsproces … => 9.1
 
==> YANG Hits 3D Rock Bottom – polen keren om
Het TWINWIJDINGSPAD in 13 stappen – TwinLocked ©
Citrinitas

16th century woodcut of a winged sun hovering above a sepulchre filled with water, from Rosary of the Philosophers (Frankfurt, 1550) The illustration is of the illuminatio stage.
 FASE II (Albedo / Whitening Phase / YANG) 
9.1 
==> YANG start zijn ontwakingspad – doorloopt hetzelfde heelwordingsproces als Yin in 7.1 (cf supra) – maar in zijn eigen niet geheelde ‘stukken’ (individueel/familiaal/collectief)
 
==> YIN – volledig ontwaakt en in haar kracht blijft nu ‘boven’ (5D Home Base) de troon warm houden (i.e. magnetiseren) – op haar beurt ‘holding space’ for Him to Grow & Glow’ … 
9.2 
==> YANG dieper ontwaken – idem wat Yin deed in stap 7.2 (cf supra) – maar in zijn eigen niet geheelde ‘stukken’ (individueel/familiaal/collectief)
 
==> YIN verderzetting 9.1 + zij vervolmaakt zich in het neerzetten van haar ‘Spirituele Missie’ – Zit Niet Stil – Actively Waiting, Foreseeing, Feeling, Knowing & Preparing For What Is To Come – In Blijde Verwachting – Klaarwakker – Zij magnetiseert Yang langs de binnenINweg naar hun gedeelde Home Base
  
 FASE III (Citrinitas  Yellowing / YANG) 
10 YANG  Hits 5D Home Base – idem wat Yin deed in stap 8 (cf supra) – volledig ontwaakt/klaarwakker – komt ‘In Union’ met ZichZelf – staat in Zijn volledige Zonne(uit)Stralingskracht (elektrisch) – GodGelijk – In The Image of The Divine ‘Father’ – Zijn Koninkrijk is klaar – Guilty Pleasure – Yang st(r)aa(l)t (Radiance/Illumination) in zijn ‘aardse missie’ en zet deze ten dienste van het Collectief – Prins wordt Koning (Kroning / Coronation / Kruinchakra volledig open) en voegt zich ‘Als Gelijke’ samen met Yin  => 11
Het TWINWIJDINGSPAD in 13 stappen – TwinLocked ©
 FASE IV (Rubedo / Reddening / Alchemical Wedding) 
11 YIN & YANG komen ‘In Union’ met elkaar  – Versmelten – Are Joined (Back) Together => What Love Has Joined Together, Let No Man Separate – nu als Elkaars Gelijken voor het ‘Heilig Altaar’ (i.e. niet langer als patriarchale ‘Adam’ als meerdere van zijn gedweeë ‘Eva’, maar als zijn gelijke ‘Lilith’, zijn Equal Opposite, i.e. Twin Soul) – Kernfusie – Alchemisch Huwelijk – Soul Merge – Hieros Gamos – Heilig Huwelijk – Mystiek Huwelijk – Sacred Union – Sacred Wedding – A Match Made In Heaven – Unification of Equal Opposites – Unified or Unity Consciousness – Eénheidsbwz

=> ° Derde Energie – drieëenheid / drievuldigheid – Violette Vlam = Roos (Yin, Liefde) +  Blauw (Yang, Kracht) + Geel (Het Kind, Wijsheid) – De Steen Der Wijzen – Het Hermetisch Kind  
12 Yang neemt de leiding over en initieert het ‘landingsproces’ van het 5D Hemels Huwelijk naar Aarde (i.e. de fysieke manifestatie/descensie) – Yin leidde het ontwakingsproces/ascensie van 3D naar 5D 
 
13 Zo Boven, Zo Beneden – Hemels Huwelijk (stap 11) manifesteert zich nu ook op Aarde in de ‘vorm’ van fysieke hereniging, i.e. het Aardse Huwelijk – HEMEL OP AARDE – Niet Tot De Dood Ons (Lijden) Scheidt (3D huwelijk), Maar Tot Niets Dan Liefde Overblijft (5D Huwelijk) – Belichaming van de Oorspronkelijke ‘herstelde/gerestaureerde’ éénheidsstaat in twee ontwaakte (upgraded/’gewassen’) fysieke lichamen – One Soul, Two Bodies
Het TWINWIJDINGSPAD in 13 stappen – TwinLocked ©

As Above, So Below 
As Within, So Without 
As The Universe, So The Soul  

Hermes Tismegistus

In het tweede deel van De Architectuur van de Ziel gaan we dit stappenplan uitgebreid bestuderen, en licht ik elk stadium toe a.d.h.v. kleine en grote hoofdstukjes uit mijn eigen verhaal. Mét lach én traan.

The Psychology Of The Alchemical Wedding. When Two Become One. The unification of two opposite equal complements
The Alchemical Wedding / Het Alchemisch Huwelijk (Steve Kalec, FRC) ©
The Crowning of the Hermetic Child / De Kroning van het Hermetische Kind
(Steve Kalec, FRC) ©
Becoming FULLY Conscious – Balancing The Masculine And Feminine Within (Kairos Collective)

👓 In The Making
👓 Jenna’s 7 Stages of Twin Flame Relationships
🎶 Most High