Categorieën
Cursussen De Architectuur van de Ziel TwinLocked

Het Magnum Opus

In een vorig artikel hebben we gezien hoe achter elke uiterlijke polariteit een intrinsieke éénheid schuilgaat. In dit deel bestuderen we de specifieke dynamiek die op gang komt wanneer de twee polen van één ziel (een tweelingziel) tegelijkertijd incarneren en elkaar tegen het lijf lopen. In mijn uiteenzetting hieronder incarneert de Yinne-zielepool in het vrouwelijk geslacht (een vrouw), en de Yange-zielepool in het mannelijk geslacht (een man). Wat dus ook omgekeerd kan …  

De kleurcodes (zwart, wit, geel en rood) die ik hierbij gebruik verwijzen naar de vier hoofdfasen uit het ‘Magnum Opus‘ of het ‘Grote Werk‘, een begrip dat afkomstig is uit de Alchemie. Dit Grote Werk beschrijft hoe je van lood goud kan maken. Niet letterlijk natuurlijk, maar metaforisch in termen van bewustzijnsprocessen. Want dat is wat Alchemie is. Een spirituele wetenschap die ziels- of bewustzijnsprocessen bestudeert en leert hoe we de niet geïntegreerde of onbewuste aspecten in onszelf (die we als lood ervaren, en daarom onbewust op ‘de ander‘ projecteren) weer tot één geheel (innerlijk goud) kunnen smeden (versmelten).

De hoofdfasen in dit alchemisch versmeltingsproces zijn:

de 4 hoofdfasen uit het ‘Grote Werk’
  • Fase 0: Prima Materia – Voorbereiding
  • Fase 1: Nigredo – Zwart – Lood – Ontbinding
  • Fase 2: Albedo – Wit – Zilver – Reiniging
  • Fase 3: Citrinitas – Geel – Goud – Zelfrealisatie
  • Fase 4: Rubedo – Rood – Alchemisch Huwelijk

Wanneer tweelingzielen elkaar voor het eerst tegen het lijf lopen, is er altijd een onmiskenbaar diepe herkenning op zielsniveau. Dit brengt bij beiden een tijdelijk en versneld ontwakingsproces op gang, dat hen letterlijk én figuurlijk in snel tempo ‘optrilt’ tot recht het 5D-Liefdesnest in. Dit is hun gemeenschappelijke Thuis waar ze niet alleen hun eigen heelheid, maar ook die van elkaar én hun herenigde ziel voor de éérste keer ‘aan den lijve’ ervaren en beleven. Dat is niet niks! Ook al is het maar voor even, deze Sneak Peak in de Hemel; het zorgt er wel voor dat er voldoende en noodzakelijke brandstof (van verlangen) wordt ingeslagen om de rest van de inwijdingsrit tot het einde uit te zweten.

Deze fase komt overeen met de Prima Materia uit het Grote Werk, wat niet staat niet voor de materie zelf, maar voor het ‘potentieel tot materie’. Anders gezegd, de ingrediënten die in de kiem deel uitmaken van het hoogste potentieel, worden in deze fase samengebracht, opgewarmd en aangeraakt, maar nog niet in de ‘vorm’ gemanifesteerd. Da’s voor later …

Op het schema hieronder komt deze fase overeen met de nummers:

  1. Fysieke ontmoeting + (h)erkenning
  2. Kundalini Activatie: versneld + tijdelijk ontwaken
  3. Liefdesnest(elen): Hemel Sneak Preview

Nadat de Prima Materia naar het kookpunt is gebracht beginnen de stofdeeltjes zich vanzelf te ontbinden. Dit ‘uiteenvallen’ wordt genoemd naar de zwarte fase of het Nigredo in het Grote Werk. In het paar vertaalt zich dit door binnensluipende twijfels, angsten en onverenigbaarheden die zich al snel ontwikkelen tot crises, beproevingen, chaos, donkere nachten, soul shock en het omkeren van de polen (i.e. de befaamde Runner/Chaser dynamiek). Dit alles mondt uit in een onvermijdelijk maar noodzakelijk ontbindingsproces (i.e. fysieke scheiding).

Ook al is dit met zekerheid de fase van het grootste lijden en voelt het als de verdrijving uit het Aards Paradijs (i.e. 5D éénheidsbewustzijn), toch is dit geen ‘fout’ van het universum, geen ‘straf’ van God, en treft niemand ‘schuld‘. Het is ‘gewoon’ het ingebouwde Ware-Liefdes-Garantie-Plan dat hier (weliswaar goed vermomd) in volle actie schiet. Niet om te straffen, maar juist om er zeker van te zijn dat we de shift in bewustzijn van 3D naar 5D niet half- maar heelhuids kunnen maken. En dàt mag je letterlijk nemen. Heel. Huids.

Op het schema hieronder komt deze fase overeen met de nummers:

4. De (terug)Val in Bewustzijn (revisited)
5. Crisis, testen, beproevingen
6. Horizontale Polarisatie (R/C dynamiek), Soul Shock

Met alle trauma’s (drama = trauma), geheel volgens plan, geactiveerd, zijn we nu aangekomen bij het échte werk in het Grote Werk. Het is de witte fase, en verwijst naar het wit maken, reinigen, zuiveren, detoxen of schoonmaken van ‘alle’ bewustzijnslichamen: fysisch, emotioneel, mentaal én spiritueel. Dat is ook wel wat! Want het wil zeggen dat alle niet geheelde stukken, angsten en trauma’s die je ervan weerhouden in je volledige zielepotentieel te gaan staan (waarvan je in het ‘5D-Liefdesnest’ getuige bent geweest), één voor één de revue komen passeren. Niet aflatend vragend om diepgaand helingswerk. Feeling is Healing is hierbij de sleutel. Zelfliefde nóg meer. Dit is in eerste instantie een 100% ‘binnenin’ huwelijksklus, die beide twins elk op hun eigen manier en elk op hun eigen tempo doen. Uiterlijk los en gescheiden van elkaar. Innerlijk (voor) goed op weg naar het Heilig Altaar. Yin gaat hierbij voor. Yang volgt.

Op het schema hieronder komt deze fase overeen met de nummers:

In deze fase wordt de kroon op al je kuiswerk gezet: het innerlijke huwelijk met jezelf. Je hebt alle verloren zielsfragmenten terug ’thuis’ in-en-bij jezelf gebracht en je voelt je gewassen, volwassen, beter en heler dan ooit. Ziel en persoonlijkheid staan op één lijn, en je authentieke ziel straalt door in alles wat je zegt, doet en laat. Het spreekwoordelijke lood heb je tot goud gemaakt, de kleur waar deze fase in het Grote Werk mee wordt gelinkt, alsook met het ‘materiaal’ waaruit de kronen zijn gemaakt. Prinses en prins (in die volgorde) worden nu ‘officieel’ tot Koningin en Koning gekroond. Wat wil zeggen dat beide twins in-en-op-zichzelf de shift van 3D naar 5D belichaamd bewustzijn hebben gemaakt. Ze verhouden zich nu tot elkaar, niet meer als twee ‘helften’, maar als twee (gepolariseerde) ‘helen’. Elkaars gelijke tegendelen. Weliswaar uiterlijk nog steeds gescheiden, leiden hun innerlijke wegen, onzichtbaar maar onmiskenbaar voelbaar, naar de plek die alleen zij met elkaar delen: het ‘5D-Liefdesnest’. Vervang nu dit laatste door het ‘Heilig Altaar’, en je weet waar dit naartoe gaat.

Op het schema hieronder komt deze fase overeen met de nummers:

8. Zelfrealisatie Yin (volledig ontwaken)
10. Zelfrealisatie Yang (volledig ontwaken)

Voor alle duidelijkheid. Dit ‘Heilig Altaar’ is geen fysieke plek, maar een quantum- of frekwentieplek voorbij lineaire tijd en ruimte. Meer bepaald een 5D bewustzijnstrilling waar de energetische versmelting of het ‘Heilig Huwelijk’ plaatsvindt. Dezelfde ‘plek’ waar het paar eerder in het proces (fase 0, nr. 3)) uit elkaar is gevallen. Dit energetisch huwelijk wordt vervolgens geheel volgens de Universele Bewustzijnswet ‘Zo Boven, Zo Beneden’ naar de aardse fysieke sfeer gebracht, en wordt er zichtbaar in de fysieke hereniging en bezegeling van het Aardse Huwelijk als een ‘écht-paar’. In dit landingsproces zijn de rollen omgekeerd. Yang gaat nu voor. Yin volgt.

Dit is de spreekwoordelijke Hemel (5D) op Aarde (3D) in zijn volle glorie gecreëerd en gemanifesteerd. Yin initieert, leidt en creëert het huwelijk eerst in het energetische. Yang initieert, leidt en manifesteert het naar de aardse fysieke sfeer. Als één onlosmakelijke geheel. Dat is wat wordt bedoeld met de uitspraak: ‘What Love Has Joined Together, Let No Men Separate’… Yet We Did. We All Did. And Now We Are All Undoing It. Bringing Me, You and All of Us Back Home. Home Where We Belong. Welkom Thuis!

Op het schema hieronder komt deze fase overeen met de nummers:

11. Het Alchemisch Huwelijk Yin-Yang (Zo Boven, … Zo Binnen)
12. Het Huwelijk wordt naar Aarde getransponeerd en …
13. Bezegeld in het Aards Huwelijk (Zo Beneden, … Zo Buiten)

Master(ing) Peace Template - TwinLocked
Het Magnum Opus: het TWINwijdingspad in 13 stappen samengevat – TwinLocked ©

In ‘De Architectuur van de Ziel’ neem ik je mee op mijn persoonlijke queeste naar het antwoord op die éne vraag die me sinds de ‘scheiding’ met mijn tweelingziel bezighoudt … of een ziel, net als een hart, óók breken kan? Het antwoord is ietske langer geworden dan een eenduidige ja of nee … Reis je met me mee?

In het eerste deel bestuderen we het ‘scheidingsproces’.
En in het tweede deel het ‘herenigingsproces’.

📣📣📣 De volgende lichting zielearchitecten is welkom vanaf SEPTEMBER 2024. Early Bird inschrijvingen vóór 27/7/2024 genieten van 25% korting! Uitgebreide inhoud en praktische info, klik hier.

De Architectuur van de Ziel, de handleiding bij het leven die we zijn vergeten.