Categorieën
Cursussen De Architectuur van de Ziel Quotes TwinLocked

De ontstaansmythe van Aristophanes

Hieronder een fragment uit het artikel De eerste (androgyne) mens volgens Genesis & Plato (Historiek.net); uit het boek Dubbelgangers en tegenhangers. Parallelle verhalen in Bijbel en klassieke mythologie (auteur: Jo Claes).

Het Symposium (drinkgelag, feestmaal) is een dialoog geschreven door de Griekse filosoof Plato (ca. 427-347 v.Chr.), een leerling van Socrates, en dateert van na 385 v.Chr. Een van de gasten, Aristophanes, een dichter en schrijver van komedies, vertelt er een mythe over hoe de mensen eerst als één androgyn wezen bestonden en pas later verdeeld werden in een man en een vrouw.

Vervolgens nam Aristophanes het woord en zei: 

voorstelling van de ‘bolmens’ op een antieke amfoor (uit: Dubbelgangers en tegenhangers)

‘In het begin bestonden mensen die er bolvormig uitzagen en zowel mannelijk als vrouwelijk waren. Ze hadden vier handen en evenveel voeten, twee gezichten die elk over een eigen schedel beschikten, maar die naar tegenovergestelde kanten keken en twee geslachtsdelen die aan de onderkant zaten. Ze liepen rechtop, naar voren of naar achteren zoals het hun uitkwam.

Deze mensen werden zeer machtig en hun geesteskracht was zo groot dat ze tegen de goden begonnen samen te zweren. Die wisten eerst niet hoe ze op die hoogmoedige houding moesten reageren. De mens doden wilden ze niet, want dan kwam er een eind aan hun verering en de offers die ze aan de goden brachten. Ten slotte besloot Zeus om de mens te verzwakken door hem doormidden te klieven. Vanaf nu zouden de mensen op maar twee benen lopen en als er aan hun opstandige gedrag nog geen eind kwam, zou hij hen nogmaals in twee delen, zodat ze slechts één been meer overhadden.

Zeus voegde de daad bij het woord en hij droeg Apollo op om het gezicht en de hals naar de kant van de snede te draaien, zodat de mens bij het zien van zijn wond tot bezinning zou komen. Apollo deed wat hem was opgelegd en genas de wond door de overgebleven huid bij elk van de twee wezens zo ver mogelijk uit te rekken en ze aan de voorkant in een knoop vast te leggen die nu navel wordt genoemd. De geslachtsdelen werden bij deze nieuwe wezens naar de voorkant verplaatst, zodat telkens wanneer ze in hun onophoudelijke verlangen naar hereniging elkaar omarmden, het zaad van de mannelijke helft in het geslacht van de vrouwelijke helft drong. Op die manier kon de nieuwe soort zich voortplanten.

Zo is sinds de scheiding bij de mens de wens ontstaan om uit twee weer één te maken en de oorspronkelijke staat te herstellen.’

Je kan het volledige verhaal hieronder verder luisteren:

Speech of Aristophanes (Discours d’Aristophane); French animated adaptation of Plato’s Symposium with English subtitles; director: Pascal Szidon; voice of Aristophanes : Jean-François Balmer. © M.Prokosh Films Productions
Aristophanes’ Speech from Plato’s Symposium read by A Poetry Channel

In De Architectuur van de Ziel gaan we deze mythe vertalen naar de Taal van Bewustzijn. Zo leren we hoe en waarom BWZ (*) zichzelf ‘splitst’ in een negatieve (-) Vrouwelijke Pool (aka de ‘spirituele’ twin, Yin of DF die ‘Geest’ belichaamt en in stand houdt) en een positieve (+) Mannelijke Pool (aka de ‘aarde’ twin, Yang of DM die ‘Materie’ belichaamt en in stand houdt). Beide polen zijn, ondanks deze ‘splitsing-in-bewustzijn’, onlosmakelijk voorbij tijd en ruimte met elkaar verbonden. In kwantumtaal, ‘Quantum Entangled’.

De ‘splitsing‘ van éénheid naar twee-éénheid situeert zich in het TR-continuum tussen 5D en 4D bewustzijn en is wat zich in 3D ‘manifesteert‘ in wat wij noemen ‘dualiteitsbewustzijn‘, waaronder ook het ‘scheidingstrauma’ dat voor zoveel tweestrijd en drama (drama = trauma) zorgt. In 3D ‘aardegebonden’ bwz kunnen we ons met de beste wil van de wereld niet meer herinneren dat we ‘in geest’ oorspronkelijk ‘één bewustzijn’ en dus ‘éénheidsbewust’ zijn.

De taak van tweelingzielen is éénduidig; deze ‘splitsing-in-bewustzijn’ weer in zijn oorspronkelijke éénheid te her-stellen. Eerst in en op zichzelf met je Twin ‘als gelijke’ aan je binnenin ‘zijde’. Dan fysisch samen met je Twin ‘als gelijke’ aan je buitenuit ‘zijde’.

the supreme state of human love is the unity of one soul in two bodies
de hoogste staat van menselijke liefde is de eenheid van één ziel in twee lichamen

Sri Aurobindo

Samen Uit. Samen Thuis. In ‘ONE‘derland.

Thuis is waar jouw ziel de mijne raakt
Samen Uit. Samen Thuis. ‘ONE’derland

(*) gebruikte afkortingen:
BWZ: bewustzijn / DF: Divine Feminine / DM: Divine Masculine / TR: Tijd-Ruimte / D: Dimensie of Densiteit

The Origin of Love (Hedwig and the Angry Inch) geïnspireerd op de Mythe van Aristophanes (Song Lyrics)

In ‘De Architectuur van de Ziel’ neem ik je mee op mijn persoonlijke queeste naar het antwoord op die éne vraag die me sinds de ‘scheiding’ met mijn tweelingziel bezighoudt … of een ziel, net als een hart, óók breken kan? Het antwoord is ietske langer geworden dan een eenduidige ja of nee … Reis je met me mee?

In het eerste deel bestuderen we het ‘scheidingsproces’.
En in het tweede deel het ‘herenigingsproces’.

📣📣📣 De volgende lichting zielearchitecten is welkom vanaf SEPTEMBER 2024. Early Bird inschrijvingen vóór 27/7/2024 genieten van 25% korting! Uitgebreide inhoud en praktische info, klik hier.

De Architectuur van de Ziel, de handleiding bij het leven die we zijn vergeten.