Categorieën
De Architectuur van de Ziel Po•Weetjes Through•Love TwinLocked

twinlocked

PS: tekening wordt weldra bijgewerkt … even geduld aub
Ik ga op aardereis en ik neem mee … mijn geboortehoroscoop als redder in nood … cf De Kleine Ziel en de Zon 
  
 FASE 0 
Fysieke ontmoeting + (h)erkenning: de prins/prinses op het Witte Paard 
Kundalini Activatie: Versneld + Tijdelijk (steekvlam) ontwaken  
Liefdesnest – Aards Paradijs – Eden – Sneak Preview HEMEL + voorraad liefdesbrandstof inslaan om de rest van de rit uit te zitten … 
Nummering in linker kolom verwijst naar de nummering op het schema bovenaan TwinLocked – e.v.a ©


De vier kleuren op de borstplaat staan voor de vier fasen in het ‘Magnum Opus‘, ‘The Great Work’, of ‘Het Alchemisch Huwelijk’
(Afb: Third Plate of Splendor Solis – Wikipedia)

De vier ‘hoofd’ stadia staan voor:

  • ZWART – NIGREDO – Blackening – Ego Death – Dark Night(s)
  • WIT – ALBEDO – Whitening – Purification – Awakening
  • GEEL – CITRINITAS – Yellowing – Illumination/Radiance
  • ROOD – RUBEDO – Reddening – Alchemical Wedding
Nigredo
 FASE I (Nigredo / Blackening / Chaos / Ontbinding) 
De Val in Bewustzijn: verdrijving uit het Aards Paradijs 
Crisis – Chaos – beide werelden storten in elkaar – Ego’s barsten & breken – Egodood – Trauma(c)rea(c)ties nemen het over van ‘gezond verstand’ (Drama Is Trauma) 
Horizontale Polarisatie – Dark – Darker – Darkest Night(s) of the Soul – Soul Shock – inleiding scheiding – kernsplitsing – RCD (= Runner-Chaser Dynamic) – Trauma(c)rea(c)ties nemen het over van ‘gezond verstand’ (Drama Is Trauma) – HEL 
Nummering in linker kolom verwijst naar de nummering op het schema bovenaan TwinLocked – e.v.a ©
 FASE IV (Rubedo / Reddening / Alchemical Wedding ) 
11 YIN & YANG komen ‘In Union’ met elkaar  – versmelten – Are Joined (Back) Together In The Image Of And In The Presence Of The One ( => What Love Has Joined Together, Let No Man Separate) – nu als Elkaars Gelijken voor het ‘Heilig Altaar’ (i.e. niet langer als patriarchale ‘Adam’ als meerdere van zijn gedweeë ‘Eva’, maar als zijn gelijke ‘Lilith’, zijn Equal Opposite, i.e. Twin Soul) – Kernfusie – Alchemical Wedding – Soul Merge – Energetische Versmelting – Hieros Gamos – Heilig Huwelijk – Mystiek Huwelijk – Sacred Union – Sacred Wedding – A Match Made In Heaven – Unity/Unification of Equal Opposites – Philosopher’s Stone (De Steen Der Wijzen) 
12 Fysieke hereniging – Hemels Huwelijk manifesteert zich op Aarde (Hemel op Aarde/ Zo Boven, Zo Beneden) – Belichamen van de Oorspronkelijke Eénheidsstaat – One Soul, Two Bodies – As Above, So Below; As Within, So Without 
© TwinLocked – e.v.a
The Psychology Of The Alchemical Wedding. When Two Become One. The unification of two opposite equal complements
The Alchemical Wedding (Steve Kalec, FRC) ©
The Crowning of the Hermetic Child (Steve Kalec, FRC) ©