Categorieën
Cursussen De Architectuur van de Ziel TwinLocked

In The Making

A Through Love Architectural Design
Een Waar Liefdes Garantie Plan

Met drie spelers:

1. De Torus als Basis Bouwsteen
2. De Dimensies als Verdiepingen
3. En Liefde als het Cement

Welkom bij De Architectuur van de Ziel !

1. DE TORUS ALS BASIS BOUWSTEEN

Geest en Materie. Yin en Yang delen hetzelfde ‘gesloten’ (in en op zichzelf staand) energetisch systeem, i.e. torusveld (zie afbeelding hieronder). Dit is de basisbouwsteen/geometrie/voertuig van het multiversum (i.e. Bewustzijn). Het TZ perspectief geeft je een inkijk in de werking van Bewustzijn van ‘binnenuit’ (de Yin -pool) én ‘buitenuit’ (de Yang +Pool). Tegelijkertijd. Geest-Materie. Geest-Wetenschap. Yin-Yang. Mijn-Dijn, Mannelijke-Vrouwelijke Energie/Natuur… All Is One. One Is All.

Beide komen tot dezelfde conclusies, maar vanuit de tegenovergestelde poolperspectieven. Geen gemakkelijke weg naar ‘verbinding’, maar eens je de ‘dynamiek’ doorhebt … gaan je ogen WA-GEN-WIJD open! Wat juist vandaag zoooo ontzettend belangrijk is, om de uiterlijk ‘gespleten’ werkelijkheid met meer hartsenergie te kunnen en durven bekijken zonder door angst ‘beheerst’ en ‘verdeeld’ te blijven. En dus ook zonder oordelen. Ik kijk er zo💓naar uit om in mijn eigen Yin-missie mijn ogen en oren met jullie te mogen delen in De Architectuur van de Ziel. Afgekort AvdZ. Dezelfde als Astrologie voor de Ziel 🌟 

de torus als één ‘gesloten’ (in en op zichzelf staand) energetisch systeem.
Anders gezegd: Yin en Yang delen hetzelfde Waar Liefdes Garantie Plan. Waarbij je de Torus kan zien als de Eeuwige Kus in de Heilige Huwelijks Klus. (Heilig = Eeuwig).
Photo Credit: TwinLocked ©

The Body Not Only Keeps The Score, But Also The Knowledge

Na het maken van deze tekening begreep ik ineens ook het symbool van de Orde van de Tempeliers (het rode kruis rechtsonder). Zie je de gelijkenis ook ? Ik denk trouwens dat deze torus een wetenschappelijke weergave is van wat men in spirituele middens het ‘Lichaam van Christus’ noemt. Waarbij het ‘Lichaam’ staat voor het energetisch voertuig (ook wel Mer-Ka-Ba genoemd) en ‘Christus’ voor het Christus-, Kristal- of Eénheidsbewustzijn dat zich middels het ’toruslichaam’ doorheen de verschillende dimensies voortbeweegt. Anders gezegd. The Body is the vehicle or vessel. Consciousness the driver. Samen The Body of Knowledge. The Tree of Knowledge. All Created In the Image of The All Encompassing Body. The Body of Love, Christed Consciousness, Crystallized Consciousness, Eénheidsbewustzijn, Lichaam van Christus, Liefde. Allemaal begrippen, beelden, symbolen om ons er aan te herinneren dat All Is One And One Is All.

PS

ZB-ZB; ZB-ZB
is de afkorting voor

Zo Boven (As Above)
Zo Beneden (So Below)

Zo Binnen (As Within)
Zo Buiten (So Without)

As The Universe
So The Soul

Credits: Resonance Science Foundation – N. Haramein

2. DE DIMENSIES ALS VERDIEPINGEN

Het ’trapsgewijs’ indalen en splitsen van de Ziel.

indalingsproces van de ziel en situering van de tweelingziel (c) TwinLocked
De Innerlijke Architectuur van de Ziel
A Through Love Architectural Design
Photo Credit: TwinLocked ©
Van een beperkt 2D ‘vlakkelandsbewustzijn’, naar een breder 3D ‘ruimtelijk bewustzijn. Op een gelijkaardige manier zijn we nu aan het evolueren van een beperkt 3D fysisch/grofstoffelijk bewustzijn naar een 5D multidimensionaal/fijnsfoffelijk bewustzijn. Een visual hoe Dr. Quantum het uitlegt:

3. LIEFDE ALS HET CEMENT

The Master Peace !!! Een visuele voorstelling en stappenplan naar eerst innerlijke (Zo Binnen), gevolgd door uiterlijke (Zo Buiten) hereniging. En dus … Vrede Op Aarde. Who’s In? De handleiding bij het leven die we zijn vergeten:

Tweelingziel stadia naar fysieke hereniging (c) TwinLocked
Master Peace Template. Een binnenin stappenplan naar Vrede op Aarde.
Photo Credit: TwinLocked ©

Deze overzichtstekening gaat nog wat finetuning nodig hebben, maar hier alvast de grote lijnen van de verschillende TZ-stadia (i.e. Tw-Inwijdingspad). Dit lijkt lineair, maar is het niet. Alles speelt zich simultaan af over de verschillende dimensies heen. Met als hoofdbrok 3D – 4D – 5D … De cijfers/stadia kan je zien als ‘Divine Timing Stamps‘ binnen het zich voortdurend ontwikkelende Grotere Plan. Ik heb er voorwaar geen woorden voor om uit te leggen hoe ‘Juist’ alles is binnen het schijnbaar ‘Onjuiste’ … De TZ-connectie is een mini-versie van het multiversum (i.e. het ‘collectieve bewustzijn’) … Begrijp je de TZ energetische huishouding en de erbij horende ‘regels’ dan begrijp je die ook op collectief niveau. Eén Gouden Regel … Niets Is Wat Het Uiterlijk Schijnt Te Zijn … niet individueel, niet binnen TZ, niet binnen collectief … wordt vervolgd …

Lees ook:

👓 Een tweelingziel is
👓 The 7 Stages of Twin Flame Relationships (J. Forrest)
👓 Het Magnum Opus, het TWINwijdingspad in 13 stappen samengevat
👓 Welk ‘zelf’ huist er in het adagium ‘Know Thyself’?

When Two (re)Become One. The (re)unification of two opposite equal complements. The Psychology Of The Alchemical Wedding (@voxocculta).

In ‘De Architectuur van de Ziel’ neem ik je mee op mijn persoonlijke queeste naar het antwoord op die éne vraag die me sinds de ‘scheiding’ met mijn tweelingziel bezighoudt … of een ziel, net als een hart, óók breken kan? Het antwoord is ietske langer geworden dan een eenduidige ja of nee … Reis je met me mee?

In het eerste deel bestuderen we het ‘scheidingsproces’.
En in het tweede deel het ‘herenigingsproces’.

📣📣📣 De volgende lichting zielearchitecten is welkom vanaf SEPTEMBER 2024. Early Bird inschrijvingen vóór 27/7/2024 genieten van 25% korting! Uitgebreide inhoud en praktische info, klik hier.

De Architectuur van de Ziel, de handleiding bij het leven die we zijn vergeten.