Categorieën
Boeken Quotes

Drama is Trauma

lees hier een stukje uit het boek (via Standaard Boekhandel)

Ontrafel je erfenis van familietrauma met Het is niet met jou begonnen van Mark Wolynn en doorbreek de cyclus voor een vrije toekomst. Wanneer je gebukt gaat onder angst, depressie, problemen of pijn komt het vaak niet in je op dat je dit geërfd kunt hebben van je voorouders. Zolang onopgeloste trauma’s begraven blijven in pijn of stilte, kunnen angsten en gevoelens die niet bij jou horen blijven opduiken in je leven. Met de transformatieve aanpak uit dit boek is het mogelijk de cyclus te doorbreken.

Het is niet met jou begonnen bouwt voort op het werk van vooraanstaande deskundigen op het gebied van posttraumatische stress, waaronder de psychiater Bessel van der Kolk, auteur van Traumasporen. Zelfs als de persoon die het oorspronkelijke trauma opliep is overleden, of het verhaal is vergeten of verzwegen, kunnen herinneringen en gevoelens voortleven. Ze spelen een veel grotere rol in onze emotionele en fysieke gezondheid dan je zou denken.

Als pionier op het gebied van erfelijk familietrauma, werkte Mark Wolynn meer dan twintig jaar als therapeut met individuen en groepen. In dit boek vertaalt hij deze kennis naar zeer toegankelijke informatie. Je gaat aan de slag met je familiestamboom, zelftests, oefeningen in visualisatie, actieve verbeelding en directe dialoog om je oude pijnstukken opnieuw te integreren en je leven en gezondheid terug te winnen.

Het is niet met jou begonnen is een aanpak voor het oplossen van langdurige problemen die in veel gevallen niet door traditionele therapie, medicijnen of andere interventies kunnen worden aangepakt.

Klik op het plaatje of de link voor audio (IG reel):
Feeling Is Healing

Trauma creates change you don’t choose.
Healing is about creating change you do choose.

Michelle Rosenthal
al die stemmekes in je hoofd … ze zijn niet alleen van jou … maar van je gehele voorouderlijke lijn (Image Credit: unknown ?)

Lees ook:

👓 DenkVouten
👓 Doorvoelertje
👓 De Fawn respons: als je continu in de overleefstand staat (Ronald de Caluwé – Relax More)

Healing From Complex Trauma and Ptsd: Lilly Hope Lucario