Categorieën
Astrologie voor de Ziel Cursussen

Ophiuchus, de Slangendrager

Ophiuchus (Oph) of het sterrenbeeld Slangendrager is bij het brede publiek voornamelijk bekend als het ‘verborgen13e sterrenbeeld dat op regelmatige tijdstippen zogezegd ‘her’-ontdekt wordt (afhankelijk van waar je je bevindt in je persoonlijk bewustzijnsproces is dat tijdstip voor iedereen anders). Het zou er bovendien voor zorgen dat ons ‘sterrenbeeld’ plotseling niet meer klopt. Maar Niets Is Minder Waar.

Ten eerste omdat westerse astrologie helemaal niet werkt met sterrenbeelden, maar met astrologische tekens. En ten tweede omdat het niet het sterrenbeeld zelf, maar wel zijn ‘archetype’ is dat zich aan ons geestesoog onttrokken heeft … maar nu gelukkig bezig is aan een ‘come-back’.

slangendrager ophiuchus dertiende sterrenbeeld bevindt zich aan de hemel tussen de sterrenbeelden scorpio en sagittarius

Het sterrenbeeld bevindt zich aan de hemel tussen de sterrenbeelden Scorpio (Sco) en Saggitarius (Sgr), en werd door de Grieken NIET mee opgenomen in de twaalf tekens van de astrologische (i.e. tropische) dierenriem. Om te begrijpen waarom dit zo gebeurde, is het belangrijk om eerst terug in herinnering te brengen wat een astrologisch teken precies is, en wat het vooral dus niet is.

Dat leg ik je uit in het eerste deel van het webinar Waarom je ‘sterrenbeeld’ niet klopt. In het tweede deel van dit webinar helpt Ophiuchus ons dan terug de brug te maken naar de sfeer/dimensie van de ware/astronomische sterrenbeelden. De Slangendrager staat ervoor bekend om met zijn gecombineerde kennis van natuurlijke- én conventionele geneeskunde mensen terug te halen uit de ‘dood’.  Zijn totem is de esculaap …

VRAAG: Hoe kan je in de horoscoop van iemand zien dat die een Slangendrager is?

A: In de ‘gewone’ horoscoop zoals we die kennen uit AstroWeetjes 1 t.e.m 7 kan je dat niet zien/lezen, omdat deze werkt met de 12 astrologische ’tekens’ (i.e. de tropische indeling van de ecliptica in 12 gelijke delen, ofwel de ’tropische dierenriem’), en dus niet met  astronomische sterrenbeelden (i.e. de ‘astronomische’ dierenriem).

Ophiuchus/Slangendrager is een astronomisch sterrenbeeld; geen astrologisch teken. Via een ontleding van je ‘vaste sterren’ (wat we nog gaan zien in het 3e deel van het Groter Hemel Plaatje ga je voor jezelf kunnen nagaan welke vaste sterren er in je horoscoop werkzaam zijn, en ga je dus ook kunnen zien of er ‘vaste sterren’ uit het SB Slangendrager bij zijn of niet. Een voorbeeld van zo’n ‘vaste sterren rapport’ kan je hier inkijken.

Als je niet (meer) goed weet wat het onderscheid precies is tussen een Astrologisch Teken (AT) en een Sterrenbeeld (SB) is webinar AW8 (Waarom je ‘sterrenbeeld’ niet klopt) een goed vertrekpunt. Dit wordt verder uitgewerkt in het 1e en 2e deel van het Groter Hemel Plaatje.

Wat je als eerste stap wél al kan nagaan is dat wanneer je geboren bent tussen 30 november en 18 december, jouw zon in de sterren van het sterrenbeeld Ophiuchus/Slangendrager zal staan. Wat wil zeggen dat de sterrenenergieën van dat sterrenbeeld zich via jouw boogschutter-zon op aarde zullen manifesteren. Maar weet met 100% zekerheid dat jouw zonneteken in dat geval boogschutter is én blijft. Dat verandert dus niet (i.t.t. wat ‘populaire internet astrologie’ jou wil doen geloven !!!). Het fijnstoffelijke sterrenstof is een ‘TOEVOEGING’ van wie je in wezen bent, geen ‘VERANDERING’ van je zonneteken  …

Of er verder nog specifieke vaste sterren uit het sterrenbeeld slangendrager werkzaam bij je zijn, dien je dus na te gaan via het vaste sterrenrapport dat ik eerder vernoemde. Dit alles wordt vervolgd in het 3e deel van Het Groter Hemel Plaatje.

Categorieën
Astrologie voor de Ziel Cursussen

Wat de boekskes je vergeten te vertellen …

Veel onrust in mijn mailbox, n.a.v. een recent verschenen artikel in DeMorgen Waarom uw sterrenbeeld waarschijnlijk verkeerd is (26/5/2016). De verontrusting is begrijpelijk, maar niet nodig. Het artikel werd geschreven uit ‘onwetendheid’ over het onderscheid tussen een ASTROLOGISCH TEKEN en een ASTRONOMISCH STERRENBEELD. Het is geen sinecure om deze complexe materie neer te pennen op een 2D-vel papier, maar ik ga toch een poging ondernemen om het zo kort en bondig mogelijk uit te leggen. 


‘N STUKJE TIJD vs. ‘N STUKJE RUIMTE


Kort gezegd komt het hier op neer. Een astroLogisch teken heeft NIETS met afzonderlijke sterren, noch sterrenbeelden te maken! Het is niet meer dan een stukje TIJD van de jaarlijkse omloopbaan die onze aarde rond de zon trekt. Het vertegenwoordigt aards / grofstoffelijk / planetair bewustzijn, en het is seizoensgebonden

Afzonderlijke sterren en sterrenbeelden daarentegen situeren zich voorbij ons zonnestelsel, en dus voorbij het aards / grofstoffelijk / planetair bewustzijn. Sterrenlicht is veel fijnstoffelijker en dus kosmischer van aard. Een verzameling van sterren vormt een astroNomisch sterrenbeeld, en is niets meer dan een stukje RUIMTE. Het is ruimtegebonden.

Een astrologisch teken vergelijken met een astronomisch sterrenbeeld is hetzelfde als appelen met peren te proberen vergelijken. Moeilijk dus. Het zijn twee polen van eenzelfde essentie waarbij de ene niet zonder de ander bestaat, en de ander niet zonder de ene. Net zoals Geest en Materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is alleen de frekwentie waarop Geest (lees; BewustZijn) trilt die verschilt. Naar mijn gevoel verhouden astrologisch teken (en dus astrologie) en astronomisch sterrenbeeld (en dus astronomie) zich tot elkaar op dezelfde manier als het lager zelf zich verhoudt tot het Hoger Zelf. Niet los of gescheiden van, maar in, door en met elkaar verweven bewegen ze zich voort doorheen het eeuwige ruimte-tijd continuum:

  • het lager zelf, ego, aardse persoonlijkheid, appel – Astrologisch Teken
  • het hoger zelf, zielezelf, fijnstoffelijke zelf, peer – Astronomisch Sterrenbeeld
Astrologische Tekens (links) vs. Astronomische Sterrenbeelden (rechts)

De scheiding/breuk tussen astronomie en astrologie is de oorzaak van de huidige ‘babylonische’ spraakverwarring. De horoscoop die je leest in tijdschriften is dus NIET je sterrenbeeld, maar dient correcter benoemd te worden als je Astrologisch Teken. En om nog vollediger én preciezer te zijn; je Astrologisch Zonneteken. Dat is de juiste benoeming van dat wat IS.  En waarom juist zonneteken? Omdat je zoveel meer bent dan je zonneteken alleen !!! Er is ook nog de maan, mercurius, venus, mars, jupiter, saturnus, uranus, neptunus, pluto, cheiron en nog ontelbaar veel andere asteroïden en hemellichten die allemaal in één van de twaalf astrologische tekens gelezen kunnen worden.ASTROLOGISCH TEKEN – ’n stukje TIJD

Om te begrijpen wat een astrologisch teken precies is, hebben we slechts twee spelers nodig;  de Aarde de Zon, en hun jaarlijkse verhouding/beweging tot elkaar. De aarde draait rond de zon en neemt daarvoor een jaar de ‚tijd’. Echter, vanuit de aarde gezien ‘lijkt’ het alsof het de zon is die voortbeweegt. Het ‘schijnbare’ jaarlijkse pad dat ze hierbij omschrijft (een cirkelbaan van 360°) is de zonnebaan, of ecliptica. Je ziet, tot dusver geen sprake van sterren, noch sterrenbeelden. Zelfs niet in het verste sterrenlicht, buiten natuurlijk dat van onze eigen centrale en alles-leven-gevende ster, de zon.

De vier belangrijkste tijdingen of wendingen (jaargetijden of seizoenen) zijn: 

  • het begin, de lente equinox (gelijke nacht/gelijke nacht), 21 maart op 0° (daarom ook wel ‚logischerwijs’ het lentepunt genoemd)
  • de zomerzonnewende, 21 juni, op 90° (ten opzichte van het lentepunt).
  • de herfstequinox (gelijke nacht/gelijke nacht), 21 september, op 180° (tegenover het lentepunt)
  • de winterzonnewende, 21 december, op 270° (ten opzichte van het lentepunt)


Dit is de ecliptica verdeeld in vier ‚sectoren’, ‘tijdzones’ of (jaarge)tijdingen’.

Neem dit een stapje verder, en verdeel de 360° ecliptica nu in twaalf gelijke sectoren, tijdingen of in mathematische taal ook wel booglengten genoemd. Dit is wat de Grieken als eersten deden. Zij registreerden heel minutieus de jaarlijkse aarde-zon-beweging en noemden deze twaalf tijdzones zonnemaanden of ook wel zonnehuizen; het ‘huis’ waar de zon gedurende een bepaalde tijd van het jaar (een maand) in ‘verblijft’. Men had er ook voor kunnen kiezen deze zonnehuizen bijvoorbeeld te nummeren in romeinse cijfers (zoals een uurwerk), of te letteren naar de eerste twaalf letters van het alfabet, of nog een andere indeling. Maar dat deden ze niet. Ze besloten de twaalf zonnehuizen te noemen naar de sterrenbeelden die zich TOEN (ca. 700 V.C.) ACHTER, verder in de ruimte dus, de ecliptica bevonden (zie afbeelding hieronder). Net zoals de fictieve sterrenhemel op de achtergrond van deze webpagina. Ze bevindt zich zichtbaar transparant op de achtergrond, maar is niet de tekstruimte zelf. Het zijn twee verschillende ‘lagen’, waarbij de ene (de sterrenhemel) zich achter de ander (tekstruimte) bevindt.


DE TROPISCHE ZODIAK

En zo kwam men tot wat men de TROPISCHE ZODIAK, bestaande uit twaalf astroLogische TEKENS, is gaan noemen. Een mathematische indeling van de ecliptica (360°) in twaalf gelijke delen (30° elk), waarvan de eerste 30° genoemd werd naar het erachter gelegen sterrenbeeld Aries, maar niet het sterrenbeeld zélf is!! Echter … wat toen zo was, is vandaag niet meer. Zoals het artikel correct stelt, ligt vandaag achter het 0°- lentepunt het sterrenbeeld Pisces (wat een verwijzing is naar het ‚Grotere Tijdperk’ van de Vissen. Elk tijdperk duurt ongeveer 2.160 jr). Dit is het gevolg van het precessiefenomeen. Maar dat is weer een ander (complex) verhaal.

Zo gebeurde het dus dat de twaalf ‚zonnehuizen’ genoemd werden naar de twaalf erachter gelegen sterrenbeelden, maar dus NIET de sterrenbeelden zélf zijn. Het zijn de astrologische tekens geworden, en representeren een tijdsindeling van het zonnejaar in 12 gelijke astrologische zonnemaanden. Vertaald naar de 12 astroLogische TEKENS (of tropische zodiak) ziet dit er als volgt uit:

                   0 – 30°: ram
                   30° – 60°: stier
                   60° – 90°: tweelingen
                   90° – 120°: kreeft
                   120° – 150°: leeuw
                   150° – 180°: maagd
                   180° – 210°: weegschaal
                   210° – 240°: schorpioen
                   240° – 270°: boogschutter
                   270° – 300°: steenbok
                   300° – 330°: waterman
                   330° – 360°: vissen

Astrologische Tekens, Sterrenbeelden, Lentepunt, Tropische Zodiac
Astrologische Tekens (binnenring) – Astronomische Sterrenbeelden (buitenring)

Zelf gebruik ik de Latijnse naam wanneer ik het heb over de sterrenbeelden (Aries, Taurus, Gemini, etc.) en de Nederlandse vertaling (ram, stier, tweelingen, etc.) wanneer ik het heb over het astrologisch teken.

Je kan dus op je twee oorkes slapen dat je astrologisch zonneteken voor Al-Tijd je astrologisch zonneteken is, blijft en zal blijven. Toch voor wat betreft deze aardse tussenstop. Blijf dus gerust de horoscopen ‘in de boekskes’ lezen. Heb je toch liever een duiding op maat? Mijn zieltje staat paraat.


Meer weten?

Neem dan zeker een kijkje in mijn online Astro Weetjes reeks. Deze heeft één heelzaam doel: jou zelfredzaam maken in het ‘lezen van’ en ‘werken met’ je persoonlijke geboortehoroscoop. Niet om je leven te gaan controlleren, maar om jouw zielsverlangen (jouw spreekwoordelijke ‘Hemel’) samen in, door en met jou op Aarde te gaan manifesteren. Niet gisteren. Niet morgen. Maar in het Volle Bewustzijn van het Hier & Nu. Een échte must dus voor als je, Zij aan Zij met je Zielehoroscoop, de stap wil zetten naar bewust Zijnscreatorschap

PraktischToegankelijk. En in gewone mensen- en zielen taalVoorkennis niet nodig.  We beginnen bij de basis en passen het meteen toe.