Categorieën
Handmade Marmerprint Po•Weetjes

rot(z)onde

schoongenoeg van al ’t gezwoeg
’t geploeter en gezeik
over ’t aardse slijk en zonde

nu kerngezond(igd) en genezen
van meer dan duizend jaar geleden
bezield beschreven en belezen

ontzield verkeerd beredeneerd
onnodig veel gerepeteerd
op d’ Erfzonde rot(z)onde

hoog tijd om af te slaan
hier op de roetsjbaan