Categorieën
Po•Weetjes Through•Love TwinLocked

twinlocked

Voor mij is niet Valentijn de dag van de geliefden, maar 11:11 (11 november, wapenstilstand) is dat. De symbolische betekenis die ik er aan geef is dat deze dag op een dieper niveau staat voor de belichaamde wapenstilstand tussen het Vrouwelijk (Yin) en Mannelijk (Yang) Scheppend Bewustzijn dat leeft in Ieder van Ons. Ongeacht geslacht. Zo lang er geen gevoeld (en dus belichaamd) innerlijk evenwicht is tussen het Vrouwelijk Hartsprincipe en het Mannelijk Verstandsprincipe kan en zal het, vrees ik,  nooit tot een uiterlijk (zo binnen, zo buiten) permanent wapenstilstand kunnen komen. Slechts een tijdelijk staakt het vuren.  


#eleveneleven #elfelf #1111 #wapenstilstand 

#samenuit #samenthuis #nergensbeterdanthuis #ONEderland


#sacredunion #hierosgamos
#heilighuwelijk #heiligverbond
#tweeëenheid #twinlocked

#GodGelijkeVrouwelijkeZijn
#GodGelijkeMannelijkeDoen

#4517daysofeternity